Employee education

Vzdělávání zaměstnanců s podporou Evropského sociálního fondu


V červenci 2013 naše společnost úspěšně zahájila realizaci dvouletého grantového projektu s názvem „Vzdělávání zaměstnanců/kyň společnosti CentralWork s.r.o. CZ.1.04/1.1.02/94.00362“. Tento projekt je realizován prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) ze zdrojů Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. OP LZZ je zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky trhu práce, profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech.


Hlavním cílem našeho projektu je především zlepšení adaptability zaměstnanců/kyň CentralWork s.r.o., zvýšení konkurenceschopnosti a dosažení udržitelného rozvoje společnosti. Celkem 120 zaměstnanců/kyň z cílové skupiny projektu si svou účastí v projektu zvýší profesní znalosti, dovednosti a odbornost nezbytnou ke každodennímu výkonu své profese. Realizace projektu povede rovněž k rozšíření povědomí o genderové problematice, zejména rovnému přístupu žen a mužů ve společnosti. Vytčené hlavní projektové cíle jsou v souladu s cíli rozvoje systému lidských zdrojů v CentralWork s.r.o. a očekáváme, že jejich naplnění podpoří i posílení udržitelnosti pracovních míst.