Registration form

If you are searching for work, please complete this non-binding form. We will contact you in a short while.

 
First Name*:
Last Name*:
Phone*:
E-mail*:
Country of work*:
Place of work:
Date hired*:
Type of employment*:
Full or part time work*:
Education attained*:
Student*:
Note:
CV 1:
CV 2:
Others:
Others:
ad

* required field
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Osobní údaje uchazeče vyplývající z kontaktního formuláře a zaslaného životopisu slouží výhradně výběru uchazečů o pracovní místa přímo nabízená či zprostředkovávaná společností CentralWork s.r.o., IČ: 27952223, se sídlem Praha 10, Třebohostická 3069/14, PSČ 10000, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, spis. zn. C 128941 (dále jen „CentralWork“). CentralWork je agenturou práce a osobní údaje mohou být předávány dalším subjektům za účelem zprostředkování zaměstnání. Udělení souhlasu k dalšímu zpracování mimo pracovní nabídky, na kterou uchazeč bezprostředně reaguje, je dobrovolné a může být kdykoli odvoláno. Každý má právo na informaci o tom, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o něm zpracovávány. Pokud subjekt osobních údajů zjistí nebo se domnívá, že CentralWork provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu nebo v rozporu se zákonem, anebo jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt osobních údajů požadovat, aby CentralWork odstranil takto závadný stav.

Beru na vědomí, že vyplněním formuláře a odesláním životopisu poskytuji osobní údaje společnosti CentralWork k jejich zpracování za účelem výběru uchazečů o pracovní místo.

Souhlasím s tím, aby společnost CentralWork přechovávala a dále zpracovávala mé osobní údaje, a to za účelem zasílání dalších pracovních nabídek.

After signing up, we are pleased to include you in our database as a job seeker. All your data will be treated in accordance with effective legislation on personal data protection.

If we do not contact you within 21 days, it means that we have found job seekers who met our client's needs better.

However, we recommend you to follow our website and in case you like any other offered job, feel free to contact us any time.

Thank you,
CentralWork team